Για να γίνετε μέλος της Επιτροπής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του καταστατικού της ΕΕΜΦ), συμπληρώστε την αίτηση σας και στείλτε την ταχυδρομικά, με φαξ ή μέσω του  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε μορφή MS Word (.doc)

Αιτήσεις Εγγραφής

Σε Portable Document Format (.pdf)

Σε μορφή MS Word (.doc)

Σε Portable Document Format (.pdf)

Γίνετε μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων !

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Σε μορφή MS Word (.doc)

Σε Portable Document Format (.pdf)