Το Εποπτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΜΦ,  η εποπτεία και ο έλεγχος των πράξεων της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στο Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) το οποίο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη της Ε.Ε.Μ.Φ., τα οποία έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το παρόν Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγη την 21η Δεκεμβρίου 2015 και έχει τριετή θητεία.

 

Μαρονικολάκης  Σοφοκλής

Προϊστάμενος Ε.Σ.

Μπενσασσών Αβραάμ

Μέλος Ε.Σ.

Στεφανάκος Ιωάννης

Μέλος Ε.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Ι.Στεφανάκος